TÚI 3 BIÊN – CÁ CƠM SẤY LÁ CHANH MAILEY

Loại Túi : Túi 3 Biên

Cấu Trúc : OPP // CPP

Độ Dày : 80 Micron (+-5)

Quy Cách (Ngang x Cao) : (14.5 x 21)cm

Category:
Chi Tiết

*Tất cả bản quyền hình ảnh hiển thị ở đây đều thuộc về khách hàng của chúng tôi. Những hình ảnh này chỉ là những ví dụ cho khả năng sản xuất của chúng tôi.