BÁNH DỪA NƯỚNG

Cấu Trúc : OPP // MCPP

Độ Dày : 45 micron (+-5)

Quy Cách Cuộn : Lõi 0.76 cm , Dài 1,000 m

Category:
Chi Tiết

*Tất cả bản quyền hình ảnh hiển thị ở đây đều thuộc về khách hàng của chúng tôi. Những hình ảnh này chỉ là những ví dụ cho khả năng sản xuất của chúng tôi.