BÁNH DỪA NƯỚNG

Cấu Trúc : OPP // MCPP

Độ Dày : 45 micron (+-5)

Quy Cách Cuộn : Lõi 0.76 cm , Dài 1,000 m

Category:
Chi Tiết