Lộ Đức có đầy đủ năng lực cung ứng đa dạng các loại bao bì mềm phức hợp cho tất cả các ngành nghề, từ chế biến thực phẩm, thủy sản đến sản xuất nông phẩm và hàng tiêu dùng. Bên cạnh các tiêu chí chất lượng, Lộ Đức rất chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ để bao bì trở thành cầu nối hiệu quả giữa sản phẩm và người tiêu dùng.